Website versie ABC-systeem om contacten te onderhouden

Kun je deze e-mail niet goed lezen?

DMM's Netwerktips

ABC-systeem om contacten te onderhouden

Als je met meer gemak je contacten wilt kunnen onderhouden, kun je deze organiseren in een ABC-lijst. Elk van je contacten ken je een letter toe. De letter geeft aan met welke frequentie je contact wilt onderhouden. Verder is het géén waardeoordeel over de persoon, het gaat alleen om de contactfrequentie.

In de A-lijst kunnen dus zowel je beste klanten zitten als vrienden of familieleden. Als je al je adressen hebt ondergebracht in een geautomatiseerd bestand, bijvoorbeeld Outlook of Excel, kun je deze categorieën eenvoudig toevoegen. Nog mooier is het als je dit kunt koppelen aan een agendasysteem, dat een waarschuwing geeft als het weer tijd is om contact op te nemen. In veel geautomatiseerde systemen is dit al mogelijk. Zoek uit of dat ook kan in jouw systeem, dat bespaart je heel veel tijd en moeite!

Een voorbeeld hoe je jouw contacten zou kunnen indelen:
 

A-lijst:
 • Minstens 1 keer per jaar persoonlijk zien en
 • minstens 3 telefoongesprekken per jaar en
 • minstens 1 keer per maand contact via e-mail.
B-lijst:
 • Minstens 1 telefoongesprek per jaar en
 • minstens 3 keer per jaar contact via e-mail.
C-lijst:
 • Minstens 2 keer per jaar contact via e-mail.
D-lijst:
 • Minstens 1 keer per jaar contact via e-mail of nieuwjaarskaart.
Wie breng je onder in welke categorie?
Het enige criterium is de frequentie waarmee je met elk van je relaties contact wilt onderhouden. Hieronder voorbeelden van hoe je de lijst kunt indelen. Uiteraard is het aan jou om hierin jouw eigen keuzes te maken.
 
A-lijst:
 • Belangrijke klanten
 • Prospects waar je graag voor wilt werken
 • Waardevolle netwerkcontacten
 • Collega’s van andere afdelingen die belangrijk voor je zijn
 • Familieleden waar je erg op gesteld bent
 • Je beste vrienden
B-lijst:
 • Andere klanten
 • Vroegere klanten
 • Netwerkcontacten
 • Prospects
 • Familie
 • Vrienden
C-lijst:
 • Overige netwerkcontacten
 • Verre vrienden
 • Oud studiegenoten
D-lijst:
 • Iedereen die je verder de moeite waard vindt om zelf contact mee te onderhouden.
Als je zo gestructureerd contact wilt blijven houden, denk je misschien dat je dat voor iedereen op dezelfde manier moet doen. Dat is natuurlijk niet zo. Briefjes, e-mails, artikelen sturen, telefoontjes plegen en samen koffie drinken zijn allemaal manieren om het contact te onderhouden.

En als je denkt geen goede reden te hebben om contacten te onderhouden, kijk dan eens naar de volgende aanleidingen om weer contact op te nemen:
 • Je leest een artikel dat je aan jouw relatie of zijn interesses doet denken.
 • Je ontvangt een uitnodiging voor een congres, workshop of netwerkbijeenkomst  waarvan je denkt dat dit voor hem interessant zou kunnen zijn.
 • Je hebt hem al lang niet gesproken en vraagt je af hoe het met hem of zijn bedrijf is.
 • Je ziet een artikel over zijn organisatie in een krant, tijdschrift of digitale nieuwsbrief.
 • Je ziet een artikel over een van zijn concurrenten.
 • Je leest dat hij een onderscheiding heeft gewonnen.
Elke keer dat iemands naam in je gedachten opkomt, is een goede reden om te bellen. Zeg gewoon dat je aan hem dacht en je afvroeg hoe het met hem ging. Dat vindt iedereen leuk!

Veel plezier met netwerken!
Daphne Medik

   
Hogerlustlaan 31 1191 CK oudekerk aan de amstel T 020 453 33 26 M 06 51 05 09 99 




Aanmelden



© 2009 Daphne Medik, DMM Communication. Alle rechten voorbehouden. Als je artikelen of delen hiervan elders wilt publiceren, dan mag dat mits je het copyright vermeldt. Ik stel het op prijs als je me hier dan over wilt informeren en een verwijzing naar de website wilt opnemen.