Kun je deze e-mail niet lezen? Klik dan

 
 
Het onderwerp van deze nieuwsbrief is communicatie over organisatieveranderingen. En bij die organisatieveranderingen is de laatste tijd iets interessants aan de hand: verduurzaming en organisatieverandering beginnen in elkaar over te lopen. Ik heb daarom drie  nieuwsbrieven voor je klaarstaan over duurzaamheid en veranderen. Morgen en overmorgen volgen de andere twee. Maar eerst  maar even het grote nieuws dat je wellicht is ontgaan.  

De Nederlandse Corporate Governance Code voor beursgenoteerde bedrijven is onlangs geactualiseerd. Dat gebeurt af en toe,  omdat de opvattingen over hoe bedrijven horen te functioneren nu eenmaal veranderen. Wat in de nieuwe versie van de code wordt opgenomen staat vaak een paar jaar later in de wet. Daarom heet zo’n Governance Code ook wel soft law. 

En nu komt het: in de Nederlandse Corporate Governance Code voor beursgenoteerde bedrijven stond eerst dat het de taak van de onderneming was om aandeelhouderswaarde te creëeren. En zoals we allemaal weten leidt het sturen op aandeelhouderswaarde vrijwel altijd tot een focus op de korte termijn. 

In de nieuwe versie van de Code staat dat het moet gaan om lange termijn waardecreatie, met aandacht voor milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, mensenrechten, integer zaken doen,  dat alles te bezien binnen de gehele keten waarin de onderneming opereert. 

De onderneming moet daarom zorgen voor een cultuur die gericht is op lange termijn waardecreatie.  

Als dat geen aanleiding is voor organisatieveranderingen dan weet ik het niet meer. 

Deze ideeën zullen ook hun weg vinden naar andere sectoren: de Governance Codes voor niet-beursgenoteerde bedrijven, voor maatschappelijke organisaties, allemaal zullen ze deze kant opgaan. Dat is er dus aan de hand. Het kan bijna niet anders of ook in jouw organisatie ga je daar wat van merken. 

Grote veranderingen werpen hun schaduw soms heel lang van te voren vooruit. Hieronder kun je lezen hoe voor mij het avontuur met schrijven over organisatieveranderingen begon, heel wat jaren geleden alweer. Van een Governance Code over lange termijn waardecreatie was nog lang geen sprake, maar natuurlijk waren er ook toen al mensen die vonden dat geld verdienen niet ten koste van alles mocht gaan. Plaats van handeling: NUON. 


Hartelijke groet, 
Johanna Kroon
www.veranderverhaal.nl
telefoon 020-3306685 / 06-25033390
PS Stuur deze mail gerust door aan iedereen voor wie je denkt dat de inhoud interessant is. 
Je ontvangt deze nieuws-
brief omdat je je hebt
opgegeven. Onderaan
deze mail kun je je
afmelden of je
gegevens wijzigen.

Stuur deze aflevering
gerust door aan iedereen
voor wie de inhoud interessant is. 

Aanmelden voor deze nieuwsbrief?
Dat kan via deze link
WAARTOE IS EEN BEDRIJF OP AARDE? 
Ik had een gesprek met 2 heren van de NUON. De eerste was directeur HR. Hij  zou graag zien dat NUON medewerkers meer hun eigen idealen zouden meebrengen naar het werk. Hij geloofde sterk in the power of one, de mogelijkheid die ieder mens heeft om de wereld ten goede te veranderen.

De ander was directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en eveneens een bevlogen man. Waar hij mee zat was dat zijn afdeling werd beschouwd als een soort dumpplaats voor dingen die ‘eigenlijk moeten gebeuren’, maar waar geen enkele Nuon-medewerker raad mee wist - waarschijnlijk omdat het ze ontbrak aan het ‘power of one’ gevoel. De MVO-man omschreef het probleem als volgt: 

- als er op milieugebied iets te verbeteren valt, dan gaan onze techneuten niet zelf aan de slag, maar ze deponeren het probleem bij de MVO-afdeling

- als er te weinig diversiteit is op de werkvloer dan roept er altijd wel iemand: Ha, daar hebben we de MVO-afdeling voor!

- als we gezinnen van gas en licht moeten afsluiten omdat mensen hun rekening niet kunnen betalen dan gooit men dat probleem bij ons door het loket

- als er klanten zijn die onze brieven niet begrijpen omdat die veel te ingewikkeld zijn, dan gaat men niet zelf aan de slag met die brieven, nee, dat mogen wij dan weer oplossen…. 

enz enz. 

De MVO-man was van mening dat er maar EEN manier is om een maatschappelijk verantwoorde onderneming te worden: zorg dat iedereen in het bedrijf zelf zijn verantwoordelijkheid neemt voor de maatschappelijke gevolgen van zijn handelen, al dan niet met een MVO-afdeling voor ondersteuning op de achtergrond. Ik moet bekennen dat ik me bij die woorden wel even afvroeg of er dan nog wel stroom bij mij uit het stopcontact zou komen, maar die vrees bleek gelukkig ongegrond.  

Ik ging voor ze aan de slag en er is een mooi boek uitgekomen over idealisme bij de Nuon, vroeger en nu, in theorie en praktijk, bedoeld om mensen aan het denken te zetten en te laten zien wat er bij Nuon mogelijk is. 

De pdf van deze Gids voor verschilmakers kun je downloaden via deze link: https://www.dropbox.com/s/ruokgkjbbjuxsd1/nuon%20gids%20voor%20verschilmakers%20DEF.pdf?dl=0

Mochten er in jouw organisatie veranderingen spelen die te maken hebben met duurzaamheid, en mocht je van gedachten willen wisselen over hoe je de communicatie daarover zou kunnen aanpakken, bel of mail gerust. Ik hoor graag van je. 

Hartelijke groet, 
Johanna Kroon, 020-3306685 of 06-25033390.
johanna@veranderverhaal.nl
 

 
Waarom een veranderverhaal?

Iedereen die bezig is in een organisatie dingen te veranderen weet het: het moeilijkste van veranderen is het krijgen van draagvlak. Hoe laat je de noodzaak van een verandering zien? Hoe inspireer je mensen om mee te doen? Hoe ga je om met  bezwaren, wat doe je met oud zeer?

Vroeg of laat slaakt bijna iedere veranderaar de verzuchting: 'Wat wij nodig hebben is een goed verhaal!'

Daar kan ik bij helpen. Ik ben geen verandermanager, maar ik maak het verhaal eromheen. Voorbeelden vind je op mijn website www.veranderverhaal.nl

 
Meer over communicatie bij organisatieveranderingen in mijn boek: 

Wat hebben ze nú weer bedacht?
Hoe één simpel principe het verschil maakt bij uw verandertraject.
Van Duuren Media, € 19,90
ISBN 13 9789089650344

Meteen bestellen? Klik hier voor de paperback of hier voor het e-book.
Johanna Kroon - veranderverhaal.nl
Johanna Kroon
johanna@veranderverhaal.nl
www.veranderverhaal.nl
tel. 020-3306685
mobiel 06-25033390
 
Post en werkadres:
Impact Hub@KIT 
tav Johanna Kroon
Mauritskade 63 
1092 AD Amsterdam
De Impact Hub is een co-werkplek in het Oosterpark, vlakbij het Tropenmuseum. Zie   http://amsterdam.impacthub.net/contact/
 

 voor deze nieuwsbrief
Je gegevens wijzigen