Kun je deze e-mail niet lezen? Klik dan

 
 
Beste Johanna,

In de vorige aflevering van deze nieuwsbrief heb je kunnen lezen welke fases organisaties vaak doorlopen als ze duurzamer willen worden. Mocht je de aflevering nog eens willen nalezen, hier is de link.

Laten we vandaag eens gaan kijken naar een organisatie die zich in de eerste fase bevindt. Ze hebben een project bedacht: iets doen aan de enorme hoeveelheid plastic koffiebekertjes die er dagelijks doorheengaat. 

In hun eerste vergadering buigt het projectteam zich over de vraag: Wat is duurzamer? Papieren wegwerpbekers voor eenmalig gebruik? Of plastic bekertjes die meerdere keren gebruikt kunnen worden? 

'Tja, hoe kunnen we uberhaupt vaststellen wat van die 2 scenario's het meest duurzame is?' wil een teamlid weten. 'Hoe bereken je zoiets?'

Daar komen ze niet uit. 

Iemand anders vervolgt: 'stel dat we kiezen voor die herbruikbare plastic bekertjes, hoe krijgen we mensen dan zo gek dat ze inderdaad hun plastic bekertje gaan hergebruiken? En wat als een deel dat niet doet, heeft de actie dan nog wel zin?'

Daar wordt een hele tijd over gediscussieerd, maar een sluitend antwoord vinden ze niet.  

Dan werpt iemand een nieuwe vraag op tafel: 'Misschien bestaan er ook wel papieren bekertjes die meerdere keren gebruikt kunnen worden. Zou dat dan toch niet beter zijn?'

Dat kan het team op dat moment niet vaststellen. 

Na een lange discussie over het al dan niet gescheiden inzamelen van de bekers en alle logistieke consequenties die dat zou hebben wijst iemand erop dat de koffiemachines iedere keer ZELF een nieuw bekertje uitspugen, of je nu wilt of niet. "Waarschijnlijk kan het niet eens wat wij willen. We zitten gewoon vast aan iedere keer een nieuw plastic bekertje."

'Dat kun je uitzetten,' weet iemand.  

'Maar als een afdeling dat nou niet wil?' 

'Dan maken we voor die afdeling een uitzondering.' 

'Maar dan krijg je de situatie dat sommige automaten wel, en andere geen bekertje uitspuwen. Wat denk je dat er dan gebeurt??'

enzovoort enzovoort.

Hoe zinnig zo'n discussie misschien ook is, je snapt waarschijnlijk wel dat het zo heel lang kan duren voor je door de hele organisatie heen van een duurzame bedrijfsvoering kunt spreken. 

Gelukkig is er nu een hulpbron beschikbaar waar je misschien niet zo snel aan had gedacht: de Verenigde Naties. 

De VN hebben namelijk duurzame ontwikkeldoelstellingen voor de hele aarde geformuleerd die in 2030 bereikt moeten zijn. Het doel van de VN in het kort: alle ellende de wereld uit, van honger tot klimaatverandering en van rechtsongelijkheid tot analfabetisme. Dat lijkt misschien volstrekt onhaalbaar, maar de VN had goede ervaringen met de doelstellingen die ze voor het jaar 2000 geformuleerd hadden, de zogeheten Milennium Goals. Het liep verrassend goed met die doelen, al waren er natuurlijk ook mensen die van mening waren dat veel van de vooruitgang ook wel zonder de VN tot stand zou zijn gekomen.    
 
Hoe dan ook, de Verenigde Naties vonden het interessant om verder te gaan met deze systematiek. Er werden nieuwe doelen geformuleerd, met inbreng van overheden, bedrijven, ontwikkelingsorganisaties en maatschappelijke organisaties.
 
Organisaties die serieus aan de slag willen met duurzame ontwikkeling pakken tegenwoordig vaak de lijst van de Verenigde Naties erbij en kiezen daar hun speerpunten uit. De lijst is uiteraard via internet te downloaden, met kleurige illustraties en al.
(zie www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals) 

Philips is bijvoorbeeld met de VN doelen aan de slag gegaan. Ze hebben zich de vraag gesteld welke van de VN doelen het beste aansluiten op wat Philips als strategische doelstelling heeft, en waar Philips ook echt iets kan betekenen. Na een interne consultatieronde van  een paar maanden besloot Philips aan te haken op de volgende 3 VN-doelen:
  • health and well being (medische apparatuur is een kernactiviteit van philips)
  • affordable and clean energy
  • responsible production and consumption
De doelen doet men er niet 'even bij' nee, ze zijn geïntegreerd in alles. Dat kan ook, omdat  de doelen goed aansluiten op de strategische hoofddoelstelling van Philips: improve the lives of 3 billion people a year by 2025.

De VN-doelen worden intussen steeds breder omarmd. Sinds 3 weken is er een nieuwe internationale richtlijn voor duurzaam inkopen, ook weer op basis van de VN-doelen. De inkopers die volgens deze richtlijn werken vertegenwoordigen 85% van het wereldwijde BBP, en de Nederlandse overheid is al druk bezig deze nieuwe richtlijn te implementeren voor haar inkoop. (voor een link zie http://www.duurzaam-ondernemen.nl/column-hans-kroder-nieuwe-wereldwijde-mvi-richtlijn-start/) De 

Wat de VN-doelen zo universeel bruikbaar maakt is dat ze wijzen op wereldproblemen die hoognodig opgelost moeten worden en waar dus echt werk aan de winkel is, zowel voor bedrijven als voor de non-profit sector. Plus: je hoeft je over sommige dingen juist niet meer druk te maken. Als je bijvoorbeeld een energiebedrijf bent, dan concentreer je je op het verduurzamen van de energievoorziening en verspil je je tijd niet aan de vraag of je plastic of papieren koffiebekertjes moet gebruiken. Dat vraagstuk laat je dan liever oplossen door je koffieleverancier, wiens diensten je immers inkoopt via de duurzame inkoopcode. 
 
En zo leiden de VN-doelen ertoe dat elke organisatie  een hoger doel kan vinden om naartoe te werken. Een doel dat wereldwijd relevant is, een doel waar die organisatie een zinvolle bijdrage aan kan leveren, en waar dus ook iedere medewerker van die organisatie aan kan bijdragen. En omdat de VN ook nog eens gezorgd heeft voor toegankelijke informatie, tot en met lespakketten voor schoolkinderen aan toe, durf ik de stelling wel aan dat die doelen echt gaan helpen. 

Mochten er in jouw organisatie veranderingen spelen die te maken hebben met duurzaamheid, en mocht je van gedachten willen wisselen over hoe je de communicatie daarover zou kunnen aanpakken, bel of mail gerust. Ik hoor graag van je. 

En natuurlijk zou ik het heel fijn vinden als je deze nieuwsbrief zou doorsturen naar mensen die bezig zijn met duurzaamheid in de organisatie. 

Hartelijke groet, 

Johanna Kroon
www.veranderverhaal.nl
telefoon 020-3306685 / 06-25033390
PS Stuur deze mail gerust door aan iedereen voor wie je denkt dat de inhoud interessant is. 
Je ontvangt deze nieuws-
brief omdat je je hebt
opgegeven. Onderaan
deze mail kun je je
afmelden of je
gegevens wijzigen.

Stuur deze aflevering
gerust door aan iedereen
voor wie de inhoud interessant is. 

Aanmelden voor deze nieuwsbrief?
Dat kan via deze link
Waarom een veranderverhaal?

Iedereen die bezig is in een organisatie dingen te veranderen weet het: het moeilijkste van veranderen is het krijgen van draagvlak. Hoe laat je de noodzaak van een verandering zien? Hoe inspireer je mensen om mee te doen? Hoe ga je om met  bezwaren, wat doe je met oud zeer?

Vroeg of laat slaakt bijna iedere veranderaar de verzuchting: 'Wat wij nodig hebben is een goed verhaal!'

Daar kan ik bij helpen. Ik ben geen verandermanager, maar ik maak het verhaal eromheen. Voorbeelden vind je op mijn website www.veranderverhaal.nl

 
 
Meer over communicatie bij organisatieveranderingen in mijn boek: 

Wat hebben ze nú weer bedacht?
Hoe één simpel principe het verschil maakt bij uw verandertraject.
Van Duuren Media, € 19,90
ISBN 13 9789089650344

Meteen bestellen? Klik hier voor de paperback of hier voor het e-book.
Johanna Kroon - veranderverhaal.nl
Johanna Kroon
johanna@veranderverhaal.nl
www.veranderverhaal.nl
tel. 020-3306685
mobiel 06-25033390
 
Post en werkadres:
Impact Hub@KIT 
tav Johanna Kroon
Mauritskade 63 
1092 AD Amsterdam
De Impact Hub is een co-werkplek in het Oosterpark, vlakbij het Tropenmuseum. Zie   http://amsterdam.impacthub.net/contact/
 

 voor deze nieuwsbrief
Je gegevens wijzigen