“Leider, geloof me, investeer in die eerste volger…
 
 
 
 
 
INVESTEER IN EEN SCHITTERENDE SCHOOL,
INVESTEER IN JEZELF.