Ja, stuur me het artikel 'De kost van een tekort aan Zelfvertrouwen', verschenen in Kluwer's P&O Praktijkblad

dit veld niet invullen s.v.p.