BLOG
Is het na de vakantie puinruimen in de zorg......? 
Over het domino-effect en de gevolgen van vakanties en planning
 
Nieuws uit MARIEKEWERKT