Ja, ik kom naar de ALV
dit veld niet invullen s.v.p.