Ja, ik wil graag weten wat ik zelf tegen pijn kan doen
dit veld niet invullen s.v.p.