Nieuwsbrief BO Akkerbouw augustus 2020
Nieuwsbrief BO Akkerbouw augustus 2020
 
Telers van fritesaardappelen kunnen compensatie tot 25.000 euro nu aanvragen
Lees meer
 
Beslisboom bewaring aardappelen eind augustus klaar  
 
Brochure ook gedrukt beschikbaar
 
Uit het onderzoeksveld
Nieuwe onderzoeken op SPNA-proefboerderij
Lees meer
Kies de juiste groenbemester
Lees meer
Eerste aanzet vitaliteitstoets pootaardappelen
Knolcyperus in Limburg onder de loep
Combinatie van maatregelen tegen Phytophthora 
Kansrijke alternatieven loofdoding aardappelen
Klimaatstresstest voor akkerbouwers in de maak
Aandacht voor Uireka-onderzoek op Uiendag 2020
Naar datagedreven landbouw
Grotere zaaidichtheid bieten beperkt onkruiddruk 
Zomerpracht op Proefboerderij Rusthoeve