Nieuwsbrief BO Akkerbouw april 2021
Nieuwsbrief BO Akkerbouw april 2021
Uiterlijk 2 mei projectideeën indienen
 Lees meer
 
Enquête over wensen praktijknetwerk
Naar de enquête
 
Nieuwe VVAK-documenten beschikbaar
 Lees meer
 
Erfemissie onderbelicht in emissieaanpak akkerbouwers
Lees meer
 
Uit het onderzoeksveld
Maatregelen om bodeminsecten te beheersen
Download het rapport
Onderzoek grondgebruik akkerbouw en melkvee
Download het rapport
Zoeken naar alternatieve virusbeheersing aardappelen
Download het rapport
Kunnen natuurlijke vijanden trips in ui aanpakken?
Download het rapport
Een akkerbouwsysteem met eigen stikstof
Download het rapport
In gesprek over gezonde bodems
Bekijk de video
Pak duist op tijd aan
Download het rapport
Folder over onderzoek gewasbescherming op zand
Download de folder
Veel werk verzet afgelopen jaar bij fusariumonderzoek
Download het rapport
Vijf praktijkproeven met gatenboor tegen verdichting
Naar nieuwsbrief Klimaatadaptatie
 
Elke boer een eigen niche
 Lees de column in Akkerwijzer