Nieuwsbrief BO Akkerbouw 15 december 2021
Nieuwsbrief BO Akkerbouw 15 december 2021
 
Opnieuw aandacht voor emissiereductie
Lees meer
 
De ploeg
‘Duurzaamheid moet beloond worden’
Lees het hele interview
 
Kwaliteit compost vaak ondermaats
Lees meer
 
‘Monitor bevestigt dat we investeren in de juiste zaken’
Lees het artikel in Nieuwe Oogst
 
Uit het onderzoeksveld
Top 9 uit de
PPS Beter Bodembeheer
Lees meer over de top 9
Klimaatadaptatie begint met goede bodem
Lees het artikel in Boerderij
Check Best4Soil voor waardplantstatus
Ga naar Best4Soil
Beheers schadelijke aaltjes door juiste bouwplan
Bekijk de video
Online leergang over data en technologie 
Schrijf u hier in
Webinar over kansen in biobased economy
Neem deel aan webinar
 
‘Sturen op doelen vraagt om vertrouwen’
Lees de column in Akkerwijzer
 
Bestuur en medewerkers van BO Akkerbouw wensen u fijne feestdagen en een goed en gezond 2022!