Groepsopleiding Totaalpakket:

Kan je er wegens omstandigheden toch niet bij zijn op de vastgelegde datum? Geen nood: verwittig ons tijdig en we zoeken samen naar een oplossing.

dit veld niet invullen s.v.p.