Extra informatie voor Pro-sessies Toekomstkamer
Je vraag kan gaan over bijvoorbeeld je studie, loopbaan, relatie, emoties of gedachten. Zou je dit kort kunnen omschrijven?
dit veld niet invullen s.v.p.