Dit zijn mijn vragen ten behoeve van het ontwikkelen van een training 'Beter verkopen met een shoppingcart'
 
Kruis aan welke onderwerpen jij interessant vindt:
dit veld niet invullen s.v.p.
Dit formulier is gemaakt met