Nieuwsbrief BO Akkerbouw 23 januari 2023
Nieuwsbrief BO Akkerbouw 23 januari 2023
 
Webinar Biobased bouwen, kans voor boeren? | 24 januari 19.30 – 21.00 uur
Meer informatie en aanmelden
Meld je aan
 
De ploeg
Afstudeeronderzoek:
Klimaatwinst in de Nederlandse akkerbouw
Lees meer
 
Teeltvoorschrift wratziekte uitgebreid
Lees meer
 
Uit het onderzoeksveld
Nieuwe bietenrassen blijken dubbel resistent
Lees meer
Zweefvlieglarven spelen rol in de beheersing van trips
Lees meer
Keteninvloeden hebben grote impact op pootgoedkwaliteit
Lees meer
Telers gezocht met bodemplagen
Meld jouw percelen aan
 
BO Akkerbouw te zien tijdens Grüne Woche
Meer informatie over de Grüne Woche
 
Speerpunten BO Akkerbouw voor 2023 en verder
Bekijk het interview