Nieuwsbrief | 23 oktober 2023
Nieuwsbrief | 23 oktober 2023
 
14 november | Kennisdag Bodem & Klimaat
Meer informatie en aanmelden
 
De akkerbouw heeft een sleutelrol in de eiwittransitie
Lees meer
 
De ploeg
Corné Kempenaar wordt per 1 januari 2024 Coördinator Data & Precisielandbouw
Lees meer
 
21 november | Symposium over het gericht aanpakken van ziekten en plagen in de aardappelteelt
Lees meer en meld je aan
 
Actie op emissiereductie blijft hard nodig
Lees meer 
 
Uit het onderzoeksveld
Kwaliteit baktarwe lijkt goed ondanks nat 2023
Lees meer op Crkls
Pilot duurzame teelt consumptieaardappelen 
Bekijk de video over deze pilot
Onderzoek naar waardplantgeschiktheid
Lees het volledige rapport
Literatuurstudie naar bodemplagen afgerond
Lees meer op Crkls
 
Uitgelicht
Bean Deal vraagt om actie in de hele keten
Lees meer op Groenpact
 
Kennis uitgelicht: factsheet functionele akkerranden voor plaagbeheersing
Download de factsheet