Categorie:   Formulieren

https://www.e-act.nl/help/index4?id=14107
Formulier-editor nieuwe stijl

Met onze nieuwe formulier-editor kun je makkelijk aanmeldformulieren maken zonder dat je kennis hoeft te hebben van HTML. Je kiest een basis-layout en past de overige zaken aan naar eigen wens. Hoe dit in zijn werk gaat wordt hieronder beschreven. Je vindt de formulier editor in het tabblad Formulier van het lijstmanagerscherm. Op dit moment is de formuliereditor beschikbaar voor lijstmanagers maar nog niet voor product-bestelformulieren.

Hoe zit het met mijn bestaande formulieren?

Je bestaande formulier is omgezet zodat het in de nieuwe editor kan worden bewerkt. We raden aan om het formulier te bekijken en desgewenst zaken aan te passen want de look & feel is aangepast aan de nieuwe versie en wellicht anders dan je gewend was.
Heb je je wijzigingen gemaakt? Klik dan rechtsboven op de blauwe "Bewaren" knop en het formulier wordt definitief bewaard in de nieuwe versie.

Bij lijstmanagers: de oude bestaande formulieren blijven actief en onveranderd tot het moment dat je de lijstmanager opent en (het nieuwe formulier) aanpast. Je hoeft dus niet in 1 x alle formulieren aan te passen. Ook kun je nu de opmaak van een nieuw formulier kopieren naar een ander formulier. Je hoeft dus niet meer alle oude formulieren opnieuw van een layout en opmaak te voorzien, maar kunt in de formuliereditor een bestaande opmaak 'hergebruiken' voor een ander formulier.
Bij producten: het oude bestaande formulier wordt vervangen op het moment dat je de productpagina hebt geopend. De productkenmerken zijn opgenomen in het formulier maar eventuele vrije velden die je in een eerdere versie van het formulier had toegevoegd moet je in de nieuwe versie alsnog zelf eenmalig toevoegen.

Over naar de editor

In de tabs aan de linkerkant kun je de velden of de opmaak wijzigen. Je kunt op elk moment zien hoe je formulier er uitziet aan de rechterkant van het scherm. Uiteindelijk kun je via tabblad Website het formulier exporteren om die vervolgens op je website te zetten.

Eerste tab: Templates

Hier kun je een layout kiezen die als basis dient voor het formulier. Je kunt elke gekozen layout later nog helemaal aanpassen aan je eigen wensen. Klik op een voorbeeld, of op een eerder gemaakte formulier layout, bevestig je keuze en rechts verschijnt de nieuwe layout.Tweede tab: Formulierinstellingen

Hier bepaal je hoe het formulier eruit moet zien. Het gaat om algemene instellingen zoals formulierkleur, breedte, marges, fonts, etc. Elke keer als je wat wijzigt, zie je meteen de wijzigingen rechts verschijnen in het voorbeeld.Breedte
Geef de breedte van het formulier op in pixels ('px') of in een percentage ('%'). Voor goed-werkende responsive formulieren, die zich aanpassen aan de breedte van de webpagina, kun je het beste een percentage opgeven van minimaal 80%. Staat het firmulier po je website tussen andere onderdelen in? Gebruik dan een waarde van 100%. Staan er geen andere onderdelen links en rechts van het formulier? Je kunt dan ook een kleinere waarde gebruiken van bijvoorbeeld 50%.

Linker marge
Dit is de hoeveelheid ruimte tussen de linkerkant van het formulier en het punt waar de velden en titel beginnen.

Formulierkleur
Je kunt een achtergrondkleur opgeven. Let op: als je ook een plaatje opgeeft (zie onder), dan is de formulierkleur niet meer zichtbaar (tenzij het plaatje niet geheel overlappend is).

Plaatje
Je kunt een achtergrondplaatje gebruiken voor het formulier. Je moet dit plaatje wel op je eigen website hebben staan. Klik op de link "aanpassen" en je kunt een URL opgeven. Vervolgens geef je aan hoe het plaatje getoond moet worden:
  • bedekt:de grootte wordt zodanig aangepast dat het hele formulier bedekt is. Een deel van het plaatje kan daarom net buiten het formulier vallen.
  • passend: de breedte van het plaatje wordt aangepast zodat het precies past op de breedte van het formulier. De hoogte kan dan afwijken van de hoogte van het formulier
  • zelf instellen: geef zelf en vergrotingsfactor op en bepaal waar het plaatje begint. Op deze manier kun je het plaatje "op de helft" van het formulier laten beginnen
Wil je geen achtergrondplaatje gebruiken maar een plaatje bovenin of tussen andere velden plaatsen, selecteer dan onder tabblad 'Velden' het speciale veld "plaatje". Vervolgens kun je het betreffende veld wijzigen en een link invoeren en de positie en grootte bepalen.

AVG velden
Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe AVG wetgeving actief. Je kunt hier 1 of 2 checkboxes ("vinkjes") opnemen in je formulier waarbij mensen kunnen aangeven dat ze akkoord gaan met het ontvangen van je nieuwsbrief en de eventuele gratis weggever. Als je een weggever hebt, is het het beste om dit in combinatie aan te bieden onder één vink. Zo komen mensen altijd op je lijst. Je laat ook afvinken of ze het privacy-reglement gelezen en begrepen hebben, (N.B. dus niet of ze er mee akkoord gaan).  Let op: als je deze velden gebruikt, moeten ze worden ingevuld anders kan het formulier niet worden verstuurd. Wil je deze velden niet gebruiken, maak dan het betreffende tekstvak leeg.
Overigens ontbreekt deze AVG optie bij productformulieren. Deze controles worden in de shoppingcart uitgevoerd tijdens het bestellen van het product.

TIP: Wil je wel vinkjes gebruiken maar zonder dat ze verlpicht zijn? Maak dan de velden her leeg en gebruik in plaats daarvan een nieuw vrij veld (van type "Ja/Nee") waarmee je het al dan niet gegeven akkoord kan vastleggen. Zo kunnen aanmelders zelf beslissen of ze akkoord gaan en het formulier versturen, ook als ze niet akkoord gaan. Je moet dan per lijstmanager-formulier een nieuw vrij veld aanmaken dat je hiervoor gebruikt.

Kader
Bepaald de kleur en dikte van het kader rondom het formulier. Ook kun je via de 'radius' knop aangeven of er afgeronde hoeken moeten worden gebruikt.

Labels
Bepaal of de labels boven de velden worden getoond of ernaast, of dat alle velden naast elkaar getoond moeten worden. In dit laatste geval is er sprake van een zogenaamd 'horizontaal' formulier. Meestal wil je hier de labels uitschakelen en het label in het veld tonen.

Marge labels
Als je de labels links naast de velden hebt staan (zie hierboven), dan kan het zijn dat er te weinig ruimte is om de labels goed te tonen. In dit geval kun je meer ruimte toekennen aan de labels.

Verberg labels
Toon geen labels. In dit geval kun je per veld het label in het veld zelf tonen (de zogenaamde 'placeholder'). Dit pas je aan door het betreffende veld te wijzigen (zie sectie 'Formuliervelden' hieronder).

Grote tekstvelden
De tekstvelden worden iets groter getoond.

Toon schaduw
Voeg een schaduw-effect toe aan het formulier.

Label-font
Dit is het font dat wordt gebruikt voor alle labels. Klik op het gekaderde voorbeeld en je kunt verschillende zaken aanpassen: font-type, grootte, regelhoogte, kleur, etc. Om de kleur aan te passen klik je op het veld zelf. Je kunt ook op het "#" knopje klikken om een (hexadecimale) kleurcode op te geven.

Helpregel-font
Dit is het font dat wordt gebruikt voor alle helpteksten. Een helptekst wordt getoond onder het betreffende veld. Je kunt per veld een helptekst opgeven.

Footer-font
Dit is het font dat wordt gebruikt voor de footer-tekst indien je die gebruikt.

Titel instellingen
Hier kun je aangeven hoe de titel getoond moet worden: welke tekst, welke positie en het gebruikte font.

Verzendknop instellingen
Hier geef je aan hoe de verzendknop er uit moet zien. De meeste instellingen zijn hierboven al beschreven. Met het veld Grootte kun je de knop groter maken door meer 'binnenruimte' te creeren. Je kunt uiteraard ook een groter font gebruiken.

Toon als popup
Met deze optie zorg je ervoor dat het formulier dat je straks op de website plaatst, in eerste instantie niet zichtbaar is, maar na een bepaalde tijd als 'popup' venster tevoorschijn komt op je webpagina. Het venster wordt gecentreerd op je webpagina weergegeven en de achtergrond wordt donker gemaakt. Op die manier krijgt het formulier extra aandacht.

Extra stijl-instellingen
Als je kennis hebt van CSS kun je hier nog extra opmaak-definities opgeven.


Derde tab: Velden

Hier kun je aangeven welke velden in het formulier moeten komen. Bovenaan staan de velden die momenteel in je formulier staan. Je kunt de volgorde via de pijltjes aanpassen; een veld verwijderen, of de instellingen aanpassen ('wijzig').

Daaronder staan alle velden die je nog zou kunnen toevoegen aan je formulier. Via het zoekvenster 'Veld toevoegen", kun je snel zoeken naar het veld dat je wilt toevoegen aan je formulier. Heb je het veld gevonden, klik dan op het blauwe 'toevoegen' knopje bij het betreffende veld. Het veld verschijnt nu rechts in het formulier, en wordt ook opgenomen in het lijstje bovenin.

Wil je een nieuw vrij veld toevoegen dat nog niet bestaat in je administratie? Dat kan. Klik daartoe bij het zoekvenster 'Veld toevoegen" op de knop 'nieuw...' (aan de rechterkant). Je kunt nu een titel opgeven en aangeven welk type het moet zijn: een Ja/Nee veld, een veld waarbij men moet kiezen tussen opties ('lijst'), of een tekstveld. Klik op 'Bewaren' en een nieuw veld wordt aangemaakt en toegevoegd aan de lijstbovenin. Had je voor een optie-veld gekozen, dan kun je nu bovenin het veld opzoeken en op het knopje 'wijzig' klikken. Nu kun je opties toevoegen.
Velden aanpassen
Je kan bij elk veld zaken aanpassen: de gebruikte placeholder-tekst (dat is de tekst die verschijnt binnenin het veld), het label en een eventuele help-tekst die onder het veld wordt getoond. We lopen de overige instellingen even langs.

Veldbreedte
Je kunt kiezen tussen drie percentages om een veld breder of minder beed te laten zijn. Elke wijziging is meteen zichtbaar in het voorbeeldformulier rechts.

Opties
Let op: je ziet dit alleen als het om een opties-veld gaat. Hier staat de lijst van opties. Je kunt de volgorde zelf aanpassen, nieuwe opties aanmaken, een optie verwijderen of de tekst van een optie aanpassen.
Let op: Gebruik deze laatste twee mogelijkheden met beleid! Het kan zijn dat je elders in je administratie deze waardes gebruikt, bijvoorbeeld in een workflow of een content-regel. Wees daarom voorzichtig met het wijizigen van de opties, en als je wat wijzigt, pas dan ook de logica aan in de betreffende workflow of content-regel.

Soort veld
Dit is alleen van toepassing voor tekstvelden en niet voor Ja/Nee velden of velden met opties. Hier kun je aangeven of er een normaal tekstveld moet worden gebruikt, of een groter tekstblok met meerdere regels.
Let op: in deze nieuwe versie kun je Ja/nnee velden alleen als checkbox-velden opnemen n niet als 'dropdown' velden. In een volgende versie zal ook deze weergavemogelijkheid geboden worden.

Verplicht
Met dit schuifje geef je aan of een veld verplicht is. Er wordt in dat geval gecontroleerd of het veld is ingevuld als de bezoeker op de verzenden-knop klikt.

Zichtbaar
Moet het veld worden getoond in het formulier zodat de bezoeker zelf iets kan invullen? Of moet het veld 'verborgen' blijven en een vast-ingestelde waarde bevatten? Hier geef je dat aan. Een zelf-bepaalde vaste waarde die niet zichtbaar is, kan soms handig zijn - denk aan bijvoorbeeld een verborgen veld dat aangeeft vanuit welke campagne-pagina dit formulier is ingevuld.
Als het veld niet zichtbaar is, kun je daaronder een vooringevulde waarde opgeven die dat veld moet krijgen.
Vierde tab: Exporteren

het formulier is klaar, en nu? In tabblad Website zie je hoe je het gemaakte formulier op je website kunt plaatsen of kunt integreren met een ander pakket dat je misschien al in gebruik hebt.

Veelgestelde vragen

Waar is mijn landingspagina-mogelijkheid gebleven?

Je kan nog steeds een landingspagina genereren uit een formulier. Die optie kun je terugvinden onder tabje "Website" bij de linkersectie 'Autorespond pagina'.


Moet ik nu al mijn formulieren in één keer aanpassen?

Alleen als je een lijstmanager opent en vervolgens bewaart, wordt het nieuwe formulier in gebruik genomen. Dus als je niets doet met een lijstmanager, blijft gewoon het oude formulier actief. Dus je hoeft niet alles in één keer te vervangen.
Een nieuwe feature is dat je de layout van een formulier kan toepassen op een ander formulier. Je kunt dus één keer een opmaak maken en die vervolgens toepassen op elk ander formulier. Je hoeft een layout dus niet elke keer weer vanaf 0 te definiëren.


Hoe kan ik een plaatje in het webform zetten? Niet als achtergrondplaatje maar gewoon als los staand plaatje?

Wil je geen achtergrondplaatje gebruiken maar een plaatje bovenin of tussen andere velden plaatsen, selecteer dan onder tabblad 'Velden' het speciale veld "plaatje". Vervolgens kun je het betreffende veld wijzigen en een link (URL) invoeren en de positie en grootte bepalen. Met het schuifje onderaan kun je zorgen dat het plaatje altijd bovenin wordt getoond (boven de titel). Staat dat schuifje uit, dan wordt het plaatje tussen d velden geplaatst en kun je met de pijltjes de positie van het plaatje ten opzichte van de andere velden wijzigen.


Ik wil extra bovenruimte boven de titel

Als je bovenruimte wil creëeren, dan kun je een aantal "enters" toevoegen aan het begin van de titeltekst zodat de titel en de rest van het formulier naar onder verschuift. Ook kun je spelen met de 'regelhoogte van het titel-font om extra bovenruimte te creeren.


Ik heb zaken gewijzigd in een productkenmerk. Hoe update ik het bestelformulier?

Wijzigingen die je maakt, worden niet automatisch doorgevoerd in het formulier. Heb je iets gewijzigd aan een productkenmerk? Bijvoorbeeld een optie toegevoegd of aangepast? Of een nieuw kenmerk toegevoegd? Je moet dan eerst het product bewaren, en dan opnieuw openen. Ga naar de formuliereditor. Verwijder nu eerst het betreffende kenmerkveld uit het formulier (selecteer het betreffende veld in tabblad Velden en klik op 'verwijderen'). Scroll nu naar beneden in de lijst van velden. Onderaan vind je het betreffende veld terug. Als je nu dit veld toevoegt aan het formulier, zullen de gemaakte wijzigingen zichtbaar zijn. Vergeet niet uiteindelijk het gewijzigde formulier te bewaren!
 
Terug