Categorie:   Shoppingcart

https://www.e-act.nl/help/index4?id=14124
Fullpage Shop

De Autorespond-shoppingcart heeft een nieuwe 'embedded shop' die gewoon op je eigen website draait! Het kan er zo uit komen te zien:Het mooie is dat je alle elementen op deze pagina zelf kan bepalen: testimonials, een extra product om last-minute toe te voegen, unique selling points en nog veel meer.

Hieronder gaan we alle mogelijkheden uitgebreid bespreken.

Wat we gaan behandelen:

1. De embedded shop gebruiken op je website
2. Productpagina's aanmaken
3. Product-instellingen
4. Algemene instellingen
5. Uitleg via video's bekijken
6. Affiliates, hun link en/of verwijzen naar landingspagina's om te promoten
7. Beperkingen van de embedded shop

Naast deze help-pagina komen er binnenkort ook instructievideo's beschikbaar.

1. De embedded shop gebruiken op je website


Ga naar menu Instellingen | Shoppingcart, tabblad Embedded shop. Zorg dat het veld 'IP adres vanwaar je instellingen kan beheren' ingevuld is. Neem het IP-adres dat onder het veld wordt genoemd over. Activeer de optie 'De embedded shop is actief'. Klik rechtsboven op 'Bewaren' en ga weer terug naar dit tabblad. Je kunt nu producten via je website gaan verkopen.
 

2. Productpagina's aanmaken

2.1 Een pagina aanmaken

De embedded shop toont een volledige afrekenpagina, dus met registratie, betaalkeuze, maar ook met 3 testimonials en 5 unique selling points.
Voor elk product maak je een web-pagina aan op je site. Op deze pagina moet de bestellink komen van het product.
Je vindt de code daarvan in Menu Shop | producten. Klik op de rij van het product. Onder tabblad 'Bestel-link' vind je de code. Zet de code van het product aan de html kant van die pagina. Je hebt nu een verkooppagina aangemaakt waarin alle afrekenvelden onder elkaar staan opgenomen. Wanneer men op Afrekenen klikt, gaat men door naar de Payment Provider, Mollie.

TIP: combineer hier geen abonnementen met niet-abonnementproducten!
TIP: gebruik een mooi plaatje. Zorg dat de resolutie niet te laag is.
Let op: als bezoekers de 'back' knop van hun browser gebruiken en vervolgens weer terugkomen op de afrekenpagina, zijn eventueel ingevoerde gegevens gewist.

Alle elementen die op de afrekenpagina zichtbaar zijn, kunnen ingesteld worden bij het product in je Autorespond account. Ga door naar punt 3.


2.2 Producten zonder salespagina laten afrekenen via je site

Wanneer je heel veel producten in je shop hebt en je hebt niet van ieder product een bijbehorende salespagina, dan kan je toch de nieuwe shoppingcart gebruiken om te laten afrekenen.  Je kan dan één pagina aanmaken en die 'hergebruiken' voor meerdere producten.

Maak eerst op je website een algemene pagina aan die je gebruikt als afreken-pagina. Je kunt voor deze pagina bijvoorbeeld de volgende URL gebruiken: https:www.mijnsite.nl/afrekenen
 
Door achter deze URL een stukje code toe te voegen, kun je telkens een ander product laten zien en laten afrekenen. Gebruik daarvoor de product id van het product dat je wilt tonen. Deze id vind je in de lijst van producten, op de rij in de linkerkolom. Stel dat de id van het product 12345 is. Dan moet er ar_pid=12345 aan de url worden toegevoegd.
 
Op de pagina van het product, kan je de url aanpassen, zodat deze : https://www.mijnsite.nl/afrekenen?ar_pid=12345 wordt. Je zult zien dat deze link verwijst naar het andere product. Zo kan je dat ook met andere producten doen.

Wil je unique sellingpoints, testimonials, plaatjes etc. tonen of juist niet? Dat stel je in bij het product en je kiest het bijbehorende template.


3. Product-instellingen

Ga naar het product | tabblad Embedded shop. Hier bepaal je het uiterlijk van de shoppingcart op jouw productpagina, waar de bestellink staat. We raden je aan om alle instellingen hier eerst te maken en daarna pas op je site te kijken hoe het eruit ziet. Wanneer je daarna gaat wijzigen, zie je die wijzigingen namelijk niet direct doorgevoerd worden, omdat er een vertraging van ongeveer een kwartier is.

N.B. Als je later bij het product in de administratie zelf iets wijzigt, wordt dit doorgevoerd op de productpagina. Je ziet de opgeslagen wijzigingen echter niet direct op je site terug. Open daarvoor een andere browser of wacht enkele minuten.

3.1 Template kiezen

De layout van de shoppingcart is gebaseerd op enkele bouwblokken. We hebben vier verschillende versies ontworpen, waaruit je kan kiezen. Zie bovenin voorbeeld van de vier templates. De nummers refereren aan de volgorde in de optie-lijst.
Selecteer hier het template dat je wenst. De onderste is het meest kale ontwerp. Met een 'orderbump' kan je nog een extra product verkopen, net voordat men afrekent.

3.2 Order bump toevoegen

De 'order bump' is een extra product dat je kunt toevoegen, net boven het afrekenen. Deze is alleen zichtbaar als je kiest voor het template 'checkout links, afrekenen rechts inclusief order bump'.

3.3 Een alternatief product aanbieden

Hier heb je de mogelijkheid om een alternatief van het hoofdproduct aan te bieden, dat twijfelaars over de streep trekt. Bij een duurder product kan je hier bijvooorbeeld laten kiezen om het product in termijnen te betalen. Dat is een ander product in je shop.

3.4 Upsell na betaling

Deze optie is op dit moment nog niet beschikbaar staat op ons TODO lijstje voor de volgende grote shoppingcart release.

3.5 Drie testimonials toevoegen

Hier kun je tekst toevoegen van drie verschillende testimonials.
Het plaatje moet op je eigen website upgeload worden. De url kun je hier plaatsen.

3.6 Vijf unique selling points toevoegen

Voeg de verschillende punten toe. Zorg dat je per punt maximaal 2 regels gebruikt - houdt het bondig!
Let op: zijn de unique selling points niet zichtbaar? Het kan zijn dat de font-kleur nog op 'wit' staat. Hoe je die kleur kan aanpassen, wordt onderin bij het kopje "4.2 Kleuren instellen" uitgelegd.

3.7 Bedankpagina instellen

Maak op je site een bedankpagina aan en zet hier de url neer. Je kun dit veld ook leeg laten. In dat geval wordt een tekst getoond die je bij het product hebt opgegeven (onder tabblad 'Gegevens', sub-tabblad 'Bedankpagina').

3.8. Verplichte velden, btw verleggen, maximaal aantal producten

Rechtsonder vink je specifieke zaken aan, waarvan je wilt dat ze wel of niet worden getoond.
Let op: vink de optie 'BTW voor dit product mag worden verlegd' aan als de BTW voor dit product moet kunnen worden verlegd.
De algemene btw-optie via menu 'Instellingen | Shoppingcart' geldt alleen voor de externe Autorepsond shop-omgeving en niet voor de nieuwe embedded / fullpage pagina!

3.9 Extra registratievelden

Wil je behalve de NAW gegevens extra velden opnemen bij het afrekenen? Ga dan naar het product | tabblad Bestelformulier | velden. Voeg de velden toe, zodat je ze ziet verschijnen in het voorbeeld aan de rechterkant. Alle extra velden die hier zijn geselecteerd (m.u.v. productkenmerk-velden) worden getoond op de embedded productpagina, incl een controle op verplicht of niet.

3.10 Privacy en voorwaarden

Bij het product vind je onderin de twee opties, op tabblad Gegevens: Akkoord met voorwaarden en Akkoord met privacy-statement. Vink deze aan als je ze wilt opnemen op de productpagina.

3.11 Bedrijf en btw

Als er een bedrijfsnaam wordt opgegeven dan verschijnt automatisch een veld om een BTW nummer in te voeren (alleen in de EU).
Als verkoper en klant beiden in de EU wonen maar in een verschillend land, dan wordt de BTW automatisch verlegd. Wonen ze in hetzelfde land, dan kan de koper kiezen of de BTW moet worden verlegd (je kunt zelf nog instellen of die keuze geboden moet kunnen worden).
In elke product-pagina onder tabblad 'Embedded shop' kun je verschillende zaken instellen zodat je voor elk product een specifieke, op dat product toegespitste afrekenpagina kunt aanbieden.

4. Algemene instellingen

Als je een productpagina bekijkt in je browser dan zie je dit bovenin de pagina:

Via het instellingen-ikoontje kun je de cart-instellingen beheren zonder in te hoeven loggen op de Autorespond administratie. Dit kan alleen vanaf een locatie met een bepaald IP adres. Dit adres stel je eenmalig in vanuit de Autorespond administratie via menu Instellingen | Shoppingcart, tabblad 'Embedded shop'. In het veld 'IP adres vanwaar je instellingen kan beheren' kun je het IP adres invullen dat onder dat veld wordt genoemd. Dit is het IP adres van je huidige werkplek. Ga je naar een andere plek op een ander adres en wil je daar iets aan de instellingen veranderen? Wijzig dan in je administratie het IP-adres.

Als je klikt op het instellingen ikoontje verschijnt een scherm.

4.1 Call to action

Hier wijzig je de tekst van de afreken-knop.

4.2 Kleuren instellen

Hier kun je een aantal basis-kleuren instellen van de winkelwagen, waaronder de font-kleur van de unique selling points.

4.3 Counter tonen

Bovenin kun je aangeven of er een counter moet worden getoond. Dit is een widget die laat zien hoveel dagen/uren/minuten een bepaald product of korting nog beschikbaar is. In het veld 'Counters tonen vanaf hoeveel uur' geef je aan op welk moment die counters worden geactiveerd. Wil je bijvoorbeeld alleen de laatste 24 uur dat een korting of product nog beschikbaar is de counter tonen, vul daar dan 24 in.
Let op: er wordt maar 1 counter tegelijk getoond, waarbij een korting voorrang heeft boven een product. Dus als er zowel een korting als een product nog maar 24 uur beschikbaar is, wordt alleen de counter voor de korting getoond.

4.4 'Toon brutobedragen'

De optie 'Toon brutobedragen' geeft aan of in de shoppingcart de bedragen inclusief of exclusief btw moeten worden getoond. Bestaat je doelgroep vooral uit particulieren, zet deze optie dan aan.

4.5 Teksten bij vragen

Deze worden getoond als product niet meer beschikbaar is of bij andere problemen (mislukte betaling bv)

'Microcopy' is een korte tekst die verschijnt onder afreken-knop. gebruikelijk is om daar iets te zeggen over dat er een beveiligde verbinding wordt gebruikt (conversie verhogend).

'Kader aanbieding': als een product als 'Last-minute toevoegen ('Order Bump')' is opgegeven is dit het kader waarin dat vwordt getoond.
'Kader alternatief': als een product als 'Last-minute wijzigen' is opgegeven is dit het kader waarin dat vwordt getoond.
(zie product-instellingen)


5. Overige instellingen

Taalkeuze
Je kunt de embedded shiop-pagina in het Nederlands of Engels tonen. In principe kijkt de shop naar de taal zoals die is ingesteld in de browser van de gebruiker. Is die taal Nederlands, dan zal de shop alle teksten in het Nederlands tonen, anders worden de teksten in het Enghels getoond. Let op: je kunt de namen van je producten zowel in het NL als EN definieren, maar de namen van kortingen en productkenmerken kunnen vooralsnog maar in 1 taal worden gedefinieerd. We zijn hier nog mee bezig.
Je kunt de taalkeuze ook zelf instellen zodat die niet is gebaseerd op de taal-keuze van de browser. Je moet daartoe het volgende aan de URL toevoegen waarmee je de embedded shop pagina aanroept: ar_lang=en of ar_lang=nl. Een complete url zou er dan als volgt uit kunnen zien: https://www.jouw-website.nl/productpagina?ar_lang=en

Productkenmerken
Als je bij je product extra kenmerken hebt gedeinieerd, dan wordt in de shop-pagina, onder het bestelde product een knop zichtbaar waarmee de klant de juiste productkenmerken kan selecteren. Voorbeeld: het product "T-shirt" heeft twee kenmerken: Kleur (rood, groen, zwart) en Size (S, M, L, XL). Er zullen dan twee selectievelden zijn waarmee de klant de kleur en de grootte van het t-shirt kan bepalen. Je hoeft dus niet meer, zoals in de oude situatie een apart productformulier te maken. Een simpele link waarmee je klanten doorverwijst naar je embedded afrekenpagina is genoeg.


6. Uitleg via video's bekijken


Embedded shop installeren Producten in de embedded shop zetten De instellingen wijzigen van de embedded shop
https://player.vimeo.com/video/413916209 https://player.vimeo.com/video/413937462 https://player.vimeo.com/video/413938967


7. Affiliates, hun link en/of verwijzen naar landingspagina's om te promoten


7.1 Het product door affiliates laten verkopen

Wil je je product door je affiliates laten verkopen? Dan kan, door de affiliate-code toe te voegen aan de URL van je pagina.
Stel de pagina is nu: https://www.mijnsite.nl/mijnproduct
Je kunt een affiliate-code meegeven - de URL wordt dan bijv : https://www.mijnsite.nl/mijnproduct?ar_af=AFFCODE
Deze url geef je aan de affiliate om te gebruiken voor het promoten en verkopen van jouw product.
De affcode vind je bij de affiliate, in Menu Shop | Affiliates | tabblad Gegevens | unieke code.

7.2 Het product laten promoten via een landingspagina.

Je kunt normale affiliate-links gebruiken voor je afrekenpagina zoals bij 6.1 beschreven. Als je echter een affiliate naar een algemene landingspagina stuurt, bijvoorbeeld de aanmeldingspagina voor een webinar of een specifieke pagina van je website, en je wilt dat op een later moment - als de site-bezoeker overgaat tot een aanschaf - de affiliate-code wordt gekoppeld aan die aankoop, dan moet je nog een extra handeling verrichten.

Om te beginnen moet je eerst voor de betreffende affiliate de link naar je landingspagina maken. Dat is verder niet anders dan normaal, en je kunt dit doen op de betreffende affiliate-pagina in Autorespond onder tabblad 'Links'. (Ga naar Menu Shop | Affiliates | Selecteer de affiliate | tabblad links) Zorg dat je in de tweede stap de vink "Link naar een salespagina i.p.v. naar de shoppingcart" activeert. Aan de rechterkant wordt tegelijkertijd de link en de code voor op de website gegenereerd, die je aan de affiliate kunt geven. 

Daarnaast moet het volgende gebeuren. Op elke landingspagina die je gebruikt voor affiliates, moet je de onderstaande HTML code toevoegen.
Let op: het is HTML code dus zorg dat bijvoorbeeld in Wordpress de editor in de 'tekst-modus' staat.

<script type="text/javascript">
var url = window.location.href;
var after = url.split("#")[1];
if (after != null && after.indexOf("_a_") > -1) {
    var date = new Date();
    var daysToExpire = 90;
    date.setTime(date.getTime()+(daysToExpire*24*60*60*1000));
    document.cookie = "wparaffc=" + after + "; expires=" + date.toGMTString();
}
</script>


Het bovenstaande script zorgt ervoor dat het affiliate-bezoek op jouw landingspagina wordt onthouden zodat bij een eventuele latere aankoop die affiliate-gegevens meegegeven kunnen worden bij de bestelling.

8. Beperkingen van de embedded shop


8.1 Staffelkortingen niet ondersteund

Let op: in de embedded webshop worden geen staffelkortingen ondersteundomdat die in de regel werkzaam zijn bij meerdere producten n er in de embedded shop in de regel maar één product tegelijk kan worden besteld. In een volgende release zal dit wel mogelijk worden gemaakt. Alle overige kortingen worden wel ondersteund.
 
8.2 Geen combinaties van producten

De cart is bedoeld voor dat ene product. je kan hooguit de orderbump toevoegen, maar niet andere producten toevoegen

8.3 Geen iframe en niet meerdere formulieren op een webpagina

Let op: de cart kan NIET in de web-pagina worden geintegreerd via een zogenaamd "iframe"! Plaats de html-code voor de embedded shop dus altijd direct in de web-pagina zelf.
Plaats daarnaast niet meer dan één formulier op de webpagina. Meerdere formulieren op één webpagina worden niet ondersteund.

8.4 Geen meerdere items per bestelling

Er kunnen momenteel niet meerdere items tegelijk worden besteld.
 
Terug