Categorie:   Formulieren

https://www.e-act.nl/help/index4?id=14134
Webhook Integratie


Wil je vanuit een lijstmanager of na aankoop van een product een ander systeem aansturen via een GET of POST call (ook wel een Webhook genoeemd)? Dat kan!

Webhook voor lijstmanagers

Ga naar de betreffende lijstmanager, naar tabblad Extra. Hier vul je bij het veld 'Extern systeem' het volgende in:

WebHookAction

Bij het veld 'Configuratie-instellingen' moet je twee verplichte regels opvoeren:

url=https://www.de-betreffende-website.nl
method=get OF post


Let op: bij 'method' vul je OF de waarde get in OF de waarde post. Dit is afhankelijk van het soort koppeling dat je gebruikt.
Vervolgens kun je extra waardes toevoegen, per regel een. Je kunt hier de volgende vier macro's gebruik (inclusief accolades);
{relation.firstName}
{relation.email}
{relation.lastName}
{relation.suffix}

Daarnaast kun je uiteraard elke andere willekeurige parameter toevoegen die moet worden meegegeven.
Een voorbeeld: Stel je wilt aanmeldingen in Autorespond doorgeven aan een bepaalde leermodule in jouw eigen Wordpress website "www.fijn-leren.nl".
Die module vraagt om een POST request naar de URL "learnmodule/new_member" om nieuwe aanmeldingen van buitenaf te kunnen registreren. Verplicht om mee te geven is een emailadres en een cursus-nivo. We kunnen indien gewenst ook nog de voornaam meegeven.

De instellingen zijn dan als volgt:

'Extern systeem':
WebHookAction

'Configuratie-instellingen':
url=https://www.fijn-leren.nl/plugin/learnmodule/new_member
method=post
level=nivo_1
email={relation.email}
voornaam={relation.firstName}

Webhook voor producten

Je kunt ook direct een webhook aanroepen na aanschaf van een product. Open de betreffende productpagina en ga naar tabblad Opvolging. Daar kun je een webhook URL opgeven, alsmede aangeven of het om een GET of POST+form of POST+json aanroep moet gaan. Het hangt van het externe systeem af welke waarde je hier kiest. In de regel gaat het vaak om een GET aanroep. Je kunt de volgende 5 macro's gebruiken in de webhook-url:
{relation.firstName}
{relation.lastName}
{relation.suffix}
{relation.email}
{relation.phone}

 
Terug