Categorie:   Starten met Autorespond

https://www.e-act.nl/help/index4?id=13741
Inrichting van de administratie

Algemene instellingen

Ga naar menu Instellingen | Administratie.

Controleer de gegevens bij Naam en bedrijf en vul ze zo nodig aan. Let op: het land van vestiging is van belang als je de shoppingcart gebruikt in verband met BTW regels.

Controleer ook de sectie E-mail instellingen. Wanneer er bijvoorbeeld geen voornaam van de relatie bekend is aan wie je een e-mail hebt gestuurd, wordt bij gebruik van de personalisatie macro {relation.firstName} standaard 'lezer' gekozen. Er komt dan bijvoorbeeld 'beste lezer' te staan als aanhef. Bij 'default voornaam' op dit tabblad kun je hiervoor een ander woord kiezen.
Klik op de vraagtekens voor verdere uitleg over de velden.

In de sectie Sociale media kun je je Facebook, Twitter en LinkedIn gegevens plaatsen. Deze worden gebruikt bij het genereren van sociale media-links in e-mailteksten.

Alle relaties in je systeem kun je een type meegeven waarop je kan filteren.
Deze types beheer je in de sectie Relatie-types. Je kunt hier nieuwe types aanmaken of de omschrijving wijzigen. Op dit moment hoef je hier niets aan te passen. Wanneer je later relaties importeert of handmatig toevoegt, wordt het mogelijk ze meteen het juiste type te geven.

Deze types kun je later gebruiken als je de gegevens van een relatie wilt wijzigen. Op de tab Algemeen in het relatie-scherm vind je deze types terug bij het veld 'Relatie-type'.

In de sectie Abonnement vind je je eigen abonnementsgegevens terug, inclusief een overzicht van je abonnements-betalingen.

Ga door naar de volgende stap: het aanpassen van standaard-teksten
 
Terug