Categorie:   Starten met Autorespond

https://www.e-act.nl/help/index4?id=13742
Aanpassen van standaard-teksten

Wat zijn standaard teksten?

Onder standaard teksten verstaan we algemene teksten die gebruikt worden in de communicatie met relaties. Dit zijn bijvoorbeeld foutmeldingen als een formulier niet goed is ingevuld. Of de algemene lay-out van de pagina waarin men zich kan afmelden van een nieuwsbrief. Of de e-mailtekst waarmee een factuur naar een klant wordt verstuurd.

De teksten aanpassen

Ga naar menu Instellingen | Teksten.

In de linker kolom zijn alle teksten georganiseerd in groepen. De eerste drie groepen betreffen teksten die gebruikt worden als je de shoppingcart-module gebruikt. De laatste drie categorieën bevatten teksten die worden gebruikt door lijstmanagers. Klik op een sectie en de betreffende teksten verschijnen in een lijstje. Klik op een tekst. In de rechterkolom kun je de tekst aanpassen. Ook is daar informatie te vinden over welke macro's je in de tekst kan gebruiken.

We zullen de categorieën één voor één doornemen. Alle teksten bevatten een 'default' inhoud. Je kan die laten staan maar we raden aan om ze toch even door te kijken en eventueel aan te passen aan je eigen 'look & feel'. Let op: informatie over de beschikbare macro's per tekst kun je hier vinden.

Teksten in de categorie 'Bestellen'

 • Factuur e-mail onderwerpregel: Dit is de onderwerpregel die wordt gebruikt voor de factuur e-mails.
 • Factuur e-mail (betaald): Dit is de e-mail met de betaalde factuur. Deze mail wordt verstuurd direct nadat een bestelling is geplaatst. Let op: dit geldt niet voor abonnementen. Zie daarvoor 'Notificaties, Abonnement besteld'
 • Factuur e-mail (onbetaald): Dit is de e-mail met de nog onbetaalde factuur. Deze mail wordt verstuurd direct nadat een bestelling is geplaatst. Let op: dit geldt niet voor abonnementen. Zie daarvoor 'Notificaties, Abonnement besteld'
 • Factuur e-mail (incasso): Dit is de e-mail met een factuur voor een incasso betaling. Deze mail wordt verstuurd direct nadat een bestelling is geplaatst.
 • Bestelling (abonnement) klaar: Dit is de pagina die wordt getoond op het moment dat de klant een bestelling van een abonnement succesvol heeft voltooid

Teksten in de categorie 'Betalen'

 • Herinnering: Als een klant niet betaald heeft na x dagen na aankoop, wordt deze herinneringstekst verstuurd.
 • Periodieke factuur: De e-mail die wordt gebruikt om periodiek facturen te versturen voor een abonnement.
 • Resultaat betaling abonnement: Dit is de pagina die wordt getoond op het moment dat de klant een abonnementsfactuur heeft betaald.
 • Resultaat betaling na herinnering: Dit is de pagina die wordt getoond op het moment dat de klant, bij een herinnering of eenmalige order, een factuur heeft betaald.
 • Creditfactuur e-mailtekst: Dit is de standaard e-mailtekst als je een creditfactuur verstuurt.

Teksten in de categorie 'Notificaties'

 • Fysiek product geleverd: Op het moment dat een besteld fysiek product naar de klant wordt opgestuurd, wordt de klant daarvan verwittigd via deze e-mail
 • Abonnement besteld: Als een abonnement is besteld, is dit de de factuur e-mail die de klant ontvangt voor zowel betaalde als nog niet betaalde (bijvoorbeeld bij Overmaking) abonnementen.
 • Aankondiging termijnfactuur: de e-mailtekst die wordt gebruikt als 1 of 2 weken een aankondiging wordt gestuurd naar een klant over een factuur voor een nieuwe abonnementstermijn
 • Product niet beschikbaar: Dit is de schermtekst die klanten zien als ze proberen een product te bestellen dat niet meer beschikbaar is (de eind-datum van het product ligt in het verleden, of het maximum aantal bestellingen voor dat product is bereikt)
 • Aanmelden nieuwsbrief na aankoop: Tekst waarbij men wordt gevraagd om zich aan te melden voor de nieuwsbrief. Deze wordt getoond in de shoppingcart nadat er is betaald.

Teksten in de categorie 'Afmeldingen'

 • Afmelden - keuzeformulier: Dit is het formulier dat getoond wordt als iemand zich afmeldt. Let op: haal de macro {unsubscribeform} niet weg!
 • Bevestigingsscherm: Deze pagina wordt getoond nadat het afmeld-formulier is ingevuld en verstuurd.

Teksten in de categorie 'Send-a-friend'

 • Send-friend form: In dit scherm kan iemand het e-mailadres en naam opgeven van de vriend naar wie hij de e-mail wil doorsturen. Let op: laat het formulier staan!
 • Send-friend confirm: In dit scherm wordt de lezer geinformeerd dat de e-mail is doorgestuurd.

Teksten in de categorie 'Foutsituaties'

 • Teveel geklikt: Dit scherm verschijnt als iemand te snel achter elkaar op een formulier heeft geklikt.
 • Foute beveiligingscode: Dit scherm verschijnt als iemand een foutieve veiligheids-code (captcha-code) heeft opgegeven.
 • Formulier kan niet verwerkt worden: Als een formulier niet kan worden verwerkt door het systeem verschijnt deze melding
 • Formulier niet gevonden: Als een formulier niet kan worden verwerkt door het systeem verschijnt deze melding.
 • Opt-in code niet herkend: Als er iets fout gaat bij het afhandelen van een opt-in actie, verschijnt dit scherm.
 • Formulier kan slechts eenmaal ingevuld worden: Je kan per lijstmanager aangeven of die al dan niet eenmalig per relatie kan worden ingevuld. Als een relatie het formulier een tweede keer probeert in te vullen verschijnt deze melding.
 • Geen emailadres opgegeven: Voor elk formulier moet minimaal een e-mailadres of relatienummer worden ingevuld. Als beide ontbreken volgt deze melding.
 • Algemene foutmelding: Deze melding verschijnt als er een onbekende fout is opgetreden.

Ga door naar de volgende stap: een lijstmanager maken
 
Terug