Categorie:   Lijstmanagers

https://www.e-act.nl/help/index4?id=13751
Lijstmanagers

Wat is een lijstmanager?

Lijstmanagers vormen het hart van Autorespond. Ze zorgen voor een geautomatiseerd verloop van de communicatie tussen jou en je relaties. Lijstmanagers kun je gebruiken voor het beheren van je nieuwsbrief-lezers, het aanbieden van gratis e-courses, het afhandelen van enquetes, het beantwoorden van reserveringen of het afhandelen van verzoeken om informatie. Het is mogelijk om een product of dienst te verkopen met de shoppingcart en dan te zorgen dat er een lijstmanager start die de emails van een online programma gaat versturen.

Hoe werkt een lijstmanager?

Denk aan een lijstmanager als een robot die een bepaalde taak uitvoert. Hieronder wordt de globale werking geschetst.
  1. De eerste stap vindt plaats op de browser van je bezoeker die een formulier op jouw site heeft ingevuld en op de 'Versturen' knop klikt. De lijstmanager die 'luistert' naar dit formulier wordt nu geactiveerd. Een formulier kan bijvoorbeeld een aanmelding zijn voor een nieuwsbrief, of een inschrijving voor een cursus of een bestelling van een produkt.
  2. Indien mogelijk worden de gegevens op het formulier gematcht met een bestaande relatie. Als die relatie nog niet in de database bestaat wordt een nieuw relatie-record aangemaakt. Afhankelijk van de gedefiniëerde actie worden één of meerdere klantgegevens gewijzigd.
  3. De relatie krijgt direct een terugmelding: in zijn browser wordt een popupvenster geopend met een door jou gedefinieerde melding (bijvoorbeeld 'Dank u wel voor uw aanvraag').
  4. Bovendien wordt automatisch een door jou van te voren gedefinieerde e-mail gestuurd naar de relatie. Als je dat wilt kun je ook een tweede, derde, tiende e-mail definieren die automatisch na een vooraf bepaald aantal dagen wordt verstuurd.
  5. Daarnaast wordt, als je dat wilt, naar jezelf een e-mailnotificatie gestuurd zodat je direct op de hoogte bent van de actie van deze relatie. Ook wordt de actie gelogd en toegevoegd aan het relatie-dossier.
  6. Het is mogelijk om voor een individuele relatie of voor een groep een lijstmanager door jouzelf te starten.(dus zonder dat er een formulier wordt ingevuld).  De mails worden dan vanaf dat moment op de ingeplande tijdstippen verstuurd.

Groepen

Een groep is een verzamelig van relaties. Als een nieuwe relatie in het systeem komt (bijvoorbeeld via de lijstmanager, zie boven), dan wordt die relatie in een groep geplaatst. Je kan in het lijstmanager scherm aangeven in welke groep een nieuwe relatie moet worden geplaatst als die een formulier heeft ingevuld.
Een groep is dus niet hetzelfde als een lijstmanager. Je kan zelf groepen aanmaken via menu Relaties | Groepen, en zelf mensen toevoegen aan een groep of verwijderen uit een groep. Relaties kunnen in meerdere groepen zitten. In welke groep een relatie zit, kun je op de relatiepagina terugvinden onder tabblad "Groepen".

Verder lezen

Meer informatie over lijstmanagers kun je vinden op de pagina over het aanmaken van een nieuwe lijstmanager, of op de pagina over follow-up e-mails.

 
Terug